Přeexponovaný

Termín přeexponovaný snímek slouží k charakterizaci výchylky od normální expozice. Expozice zaměřená na stinná místa skončí pravděpodobně přeexponováním jasných částí. Také film nebo snímač, jenže byl světlu vystaven delší dobu, a je tak zaplněn uvolněným stříbrem v jasných oblastech, bude přeexponovaný. To vede ke ztrátě kontrastu, ostrosti a zvýšení zrnitosti. Přeexponovaný snímek se často nazývá přepáleným a více si o něm můžete přečíst zde.

Přeexponovaný