Pravidla kompozice

Naučte se komponovat jako opravdoví mistři. V následujících deseti bodech se dozvíte pravidla klasické kompozice, která se vyvíjela stovky let.


1. Fotografie má jeden hlavní motiv, který je světelně nejvýraznější, ostrý a zřetelně oddělený od pozadí.

2. Vedlejší motivy podporují a zdůrazňují hlavní motiv.

3. Motivy jsou umístěny v místech, která jsou daná svislým a vodorovným členěním obrazu v poměru 1/5. Ve druhé pětině od každého okraje je zlatý řez. Tyto jsou na obraze čtyři a plochy kolem nich jsou takzvaná účinná pásma. Střed obrazu a jeho okraje jsou pásmy neúčinnými.

4. Hlavní linie vedou k hlavnímu motivu. Vedou se často ve směru diagonál, a neměly by vybíhat z obrazu.

5. Svislé a vodorovné linie nesmí půlit obraz.

6. Velké prázdné plochy nepůsobí dobře a je vhodné je vyplnit.

7. Obraz má být tonálně vyváže, tj. tmavší plochy ve světlých a naopak.

8. Prvky které chceme zdůraznit by měly být nejsvětlejší.

9. Větší plochu na fotografii ponecháváme ve směru pohybu, pohledu nebo dění akce.

10. Splývání, překrývání prvků a světlá místa ruší vnímání fotografie a odvádějí oko od hlavního motivu.