Podexponovaný

Termín podexponovaný snímek slouží k charakterizaci výchylky od normální expozice. Podexpozice vytváří mělké negativy (tzn. stav, při kterém není uvolněno dostatečné množství kovového stříbra), které by zlepšily vykreslení tmavých ploch.

Podexponovaný