Začněte se zlepšovat ve focení efektivně:

Eshop Výukové kurzy

Zorný úhel

Abychom pochopili význam zorného úhlu, musíme se nejprve vrátit k pojmu zorné pole, čili oblast, kterou je oko, nebo v našem foto-světě – objektiv, schopen zachytit a ze kterého do něj dopadají světelné paprsky. Zorný úhel je číselným vyjádřením zorného pole. Tento úhel je dán ohniskovou vzdáleností a velikostí senzoru neboli snímače (obrazový snímač je pevné zařízení, které zachycuje světlo a provádí konverzi toho, co vidíte skrze hledáček nebo LCD monitor, do obrázku).Zorný úhel

Objektivy s kratšími ohniskovými vzdálenostmi mají širší zorný úhel než objektivy s delší ohniskovou vzdáleností. Ohnisková vzdálenost se udává v milimetrech.