Saturace

Ačkoli slovo saturace zní samo o sobě jako velice nepříjemný zákrok, který se neobjede bez hektolitrů krve a ostrých nástrojů, ve skutečnosti je tomu jinak. Saturace znamená sytost, intenzitu barev.

Saturace

Naše životy jsou šedé, jsou obklopeny jednou velkou šedí – samozřejmě teď nemám namysli depresí napuštěný pohled na stav našeho světa. Jde o to, že všechny barvy, které kolem sebe vidíme, jsou jenom odstíny šedé.

Saturace

Tím, že snímek saturujeme, do něj vnášíme sytost, naopak denaturací můžeme snímek odbarvit až do šedé. Některé z fotoaparátů již nabízejí možnost nastavení sytosti přímo v menu.