Pixel

Pixely se vám rozprostírají přímo před očima. Chci tím říct, že právě v tuto chvíli se díváte na milióny a milióny pixelů a pravděpodobně o tom ani nevíte nebo nepřemýšlíte. Samotné slovo pixel se skládá z pix (picture – obrázek) a el (element) a do bohatého jazyka českého přeloženo znamená obrazový prvek. Jedná se o nejmenší grafickou jednotku.

Pixel

Pokud byste se po pixelu sháněli, najdete ho na snímači fotoaparátu. Snímač je umístěn za objektivem a právě prostřednictvím jednotlivých pixelů získává informace o pořizované fotografii, jako je intenzita světla nebo barva. Pokud dáme dohromady všechny pixely na snímači, získáme kompletní obraz – ten se přenese do dalších částí fotoaparátu a vytvoří výslednou fotografii.

Pixel

Klíčová je samotná velikost pixelů, jelikož čím větší pixel je, tím kvalitnější informaci přenáší. Čili pokud vedle sebe postavíte fotoaparát s menším počtem pixelů (avšak o větší hodnotě) a fotoaparát s větším počtem pixelů, které jsou jednotlivě menší, může paradoxně pořizovat lepší fotografie fotoaparát s menším množstvím obrazových prvků.