Moiré

Moiré jest rušivým efektem, který vzniká vzájemným složením dvou obrazů různého rozlišení. Může se objevit například při zobrazení drobných kosočtvercových vzorů na obrazovce.

Moiré

Moiré vznikne v případě, že jistý pravidelný obrazec buněk senzoru nebo zobrazovacích bodů interferuje s pravidelným vzorem na ploše zobrazení (pro příklad uveďme například tašky na střeše). Projeví se jako barevné pruhy nebo kruhy.