Manuální expozice

Jistě jste si na vašem fotoaparátu již všimli a několikrát vyzkoušeli režim auto, který nastaví clonu a rychlost závěrky podle svého nejlepšího vědomí, a především měření. Nicméně světelné podmínky se mohou zhoršit a vy sáhnete po manuálním režimu, který spočívá v nastavení clony, citlivost a rychlosti závěrky. Na fotoaparátu bývá označen písmenem M.

Manuální expozice

Nastavit manuální expozici není nic složitého – celá tahle věda se opírá o expozimetr, zabudovaný přímo v digitálním fotoaparátu, na jehož displeji se vám zobrazí přímka s plusovými a minusovými hodnotami, tedy jestli fotografie bude podexponovaná nebo přeexponovaná.

 

Na manuální režim zapomeňte, pokud se světelné podmínky budou rychle střídat, v tomto případě by byl proces přenastavování velmi zdlouhavým, sáhněte proto radši po automatice.