LAB

Existují takzvané barevné prostory, které zná především každý uživatel Adobe Photoshop. Jedním z nich je LAB, neboli a L*a*b neboli CIE 1976. Dalšími z barevných prostorů je například RGB (který je určen pro zobrazení na monitoru počítače) a CMYK (který je určen pro tisk). LAB je oproti těmto dvěma poměrně opomíjený. V LAB prostoru máte možnost provádět specifické a velice účinné úpravy.

LAB

L znamená lightness, čili světelnost, která je číselně specifikována od 0 do 100. „A“ je zelená – červená osa a „B“ osa modrá – žlutá. Jeho výhodou je možnost pracovat nezávisle se světlostí a barevností fotografie. Díky tomu je možné v LAB vyčarovat např. černou červenou barvu. LAB je velice vhodný pro úpravy produktové fotografie.