Histogram

Každý z vás jistě již slyšel o fenoménu jménem histogram. Jde o to, že snímek se skládá z několika miliónů pixelů, každý z nich je v barevném prostoru definován třemi čísly. Smícháním těchto třech údajů dostanete výslednou barvu.

Histogram

Histogram nám ukazuje, jak jsou ve snímku zastoupeny tyto jednotlivé barevné odstíny. V RGB barevném prostoru existují celkem 3 histogramy  pro barvu zelenou, modrou a červenou. Tyto tři ukazují na to, jak moc jsou ve snímku zastoupeny.

Histogram

Existují ale i další typy histogramů, jako je například hojně používaný histogram odstínů šedi, který sečte všechny tři barevné dohromady.