HDR

HDR neboli High Dynamic Range je vysoce dynamický rozsah zobrazení, které umožňuje rozšířenou reprodukci rozsahu osvětlení a zastínění těch částí scény, které se nacházejí mezi nejsvětlejší a nejtmavším bodem. Toto je obecná definice HDR, která se využívá jak v analogové a digitální fotografii, tak v počítačové grafice a při zpracování obrazu.

HDR

V počítačové grafice se HDR používá ve významu nasvícení scény využívající místo klasických světel speciální HDR bitmapu. Tato mapa obsahuje informace o všech světelných zdrojích umístěných na scéně.

HDR

Tvorba HDR obrázků se většinou provádí složením několika různě exponovaných snímků dohromady. Síla této technologie je v dokonalejším zobrazováním předmětů.