Auto expozice

Automatická expozice je jedna z nejužitečnějších funkcí, kterou jsem na svém fotoaparátu při svých krušných začátcích vypozorovala. Jde o to, že fotoaparát za vás na základě naměřených světelných podmínek sám stanoví expoziční hodnoty (clona, citlivost a rychlost závěrky).

Auto expozice

A jak to vlastně fotoaparát zvládne? Každý fotoaparát je vybaven tzv. expozimetrem, čili senzorem, který měří množství světla. Existuje hned několik druhů expozičního měření, prvním z nich je bodové měření, které využívá k měření velice malé oblasti okolo středu, dalším je poměrové měření, při kterém si fotoaparát rozdělí scénu na zóny v nichž změří jas a následně všechny zóny zprůměruje, a poslední středové měření, které funguje na velmi podobném principu jako poměrové s tím, že největší důraz klade na středovou část.